16.06.2022

Takim me inspektorin për banim të Komunës Qendër, Marjan Zikov

Në kuadër të aktiviteteve të Komisionit Rregullator për Banim, sot në selinë e komisionit mbajta takim me inspektorin për banim të Komunës së Qendrës, Marjan Zikov.

Temë e takimit ishte bashkëpunimi dhe aktivitetet e përbashkëta në drejtim...

повеќе...
  16.06.2022

NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR BANIM, SHËRBIMET INSPEKTUESE TË JENË EFIKASE DHE EFEKTIVE, ELIMINIM I KONKURENCËS SË PAKONTROLLUAR

Kryetari i Komisionit Rregullator për Banim, M.r. Zoran Maxhovski, realizoi takim pune me kryetarin e Grupit për banim në Odën Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Vase Samarakov.
Objekt i diskutimit ishin...

повеќе...
  14.06.2022

Paraqitja e kryetarit të Komisionit Rregullator për Banim në programin e mëngjesit në TVRM

  14.06.2022

Takim me kryetarin e parë të Komisionit Rregullator për Banim z. Dushko Kadievski

Kryetari i Komisionit Rregullator për Banim, M-r Zoran Maxhovski, i falenderoi z. Kadievski për meritat e veçanta si kryetar i PARË i Komisionit Rregullativ për Banim.

...

повеќе...