Takim me inspektorin për banim të Komunës Qendër, Marjan Zikov

Në kuadër të aktiviteteve të Komisionit Rregullator për Banim, sot në selinë e komisionit mbajta takim me inspektorin për banim të Komunës së Qendrës, Marjan Zikov.

Temë e takimit ishte bashkëpunimi dhe aktivitetet e përbashkëta në drejtim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve për qytetarët nga menaxherët e licencuar që ofrojnë këto shërbime.