Takim me kryetarin e parë të Komisionit Rregullator për Banim z. Dushko Kadievski

Kryetari i Komisionit Rregullator për Banim, M-r Zoran Maxhovski, i falenderoi z. Kadievski për meritat e veçanta si kryetar i PARË i Komisionit Rregullativ për Banim.