NJOFTIM

Komisioni RregullatOR për Banim i njofton qytetarët se në territorin e komunave të qytetit të Shkupit ka oferta për menaxhim me objekte banesore nga kompania GREEN KLIN DOOEL Shkup, e cila NUK KA licencë për kryerjen e veprimtarive të menaxhimit me objekte banesore lëshuar nga Komisioni Regullator për Banim.

Po ashtu, i njëjti person juridik para qytetarëve u paraqet DOKUMENT TË FALSIKUR nga Licenca për kryerjen e veprimtarive të menaxhimit me objekte banesore në emër të kompanisë GREEN KLIN DOOEL Shkup, i cili NUK LËSHOHET dhe nuk është i regjistruar për regjistrim në komunë. Çdo lidhje e kontratës për kryerjen e shërbimeve të menaxhimit me këtë person juridik është në kundërshtim me Ligjin për Banim.

Komisioni Rregullator për Banim apelon te të gjithë qytetarët që para çdo lidhjeje të kontratës për kryerjen e shërbimeve të menaxhimit të kontrollojnë regjistrat në ueb faqen e Komisionit Rregullator për Banim www.rkd.gov.mk ose të konsultohen me komisionin në:

telefoni: 02 307 0746

e-mail: rkd@rkd.gov.mk

Me respekt

KOMISIONI RREGULLATOR PËR BANIM