Соседски недоразбирања за колективното домување

На 17.03.2023 год. Претседателот на регулаторната комисија за домување гостуваше на Македонската телевизија, во емисијата "Само прашај", на тема "колективно домување".