РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ - НЕДОСТАТОК НА ИНСПЕКТОРИ ЗА КОНТРОЛА НА СТАНБЕНИТЕ СЕРВИСИ

Претседателот на Регулаторната комисија за домување на 15.03.2023 г. гостуваше на Македонска телевзија во утринската програма на тема „Недостаток на општински инспектори за домување за контрола на станбените управители“.