Состав на РКД

Претседател на РКД

Зоран Маџовски

МАГИСТЕР на Економски Науки по МБА Менаџмент

Членови на РКД

Ќемал Ќамили

МАГИСТЕР на Економски Науки

Зоран Павловски

Дипломиран Економист

Башким Алили

Магистар Градежен Инженер