Работна средба со инспекторите за домување во општините: Центар, Карпош, Аеродром и Газибаба.

На 06, Октомври, 2021 во просториите на Регулаторната комисија за домување, претседтелот на РКД - Зоран Маџовски, оствари работна средба со инспекторите за домување во општините: Центар, Карпош, Аеродром и Газибаба.

Тема на средбата беше заедно, во рамките на позитивните Законски прописи да ја зголемиме ефикасноста и ефективноста на инспекторите и комисијата.

Комисијата максимално и безрезервно ќе ги подржува и помага инспекторите за домување во рамките на нивните надлежности, кои произлегуваат од Законот за домување, а се со цел заштита на интересите на граѓаните,

Инспекторите искажаа благодарност и истакнаа дека ова е прва средба со комисијата остварена во последните 10 години.

Заклучивме дека вакви работни средби ќе има многу почесто но и со сите инспектори од другите градови.