До г. Илија Китаноски

полињата означени со * се задолжителни