Во согласност со нашите заложби за успешно и ефикасно имплементирање на Законот за домување, овде сме за да Ви одговориме на сите Ваши прашања во врска со домувањето.

Доколку иматe прашање кликнете тука. Истото ќе ви биде одговорено во најкус можен рок на нашата веб страна или лично на вашата мејл адреса.

Адреса :  Руѓер Бошковиќ, бб - 1000 Скопје
Телефон :  02 30 70 746
E-mail :  Кликнете овде за да ни пишете
Ракип Малоски - Доктор по Економски науки
Кликнете овде за да испратите мејл

Илија Китаноски - Дипломиран Економист
Кликнете овде за да испратите мејл


Љубинка Корабоска - Магистар по Туризам
Кликнете овде за да испратите мејл


Катерина Димеска - Дипломиран Инженер

Кликнете овде за да испратите мејл


Башким Алили - Магистар по технички Науки од Областта на Градежништвото
Кликнете овде за да испратите мејл