Во согласност со нашите заложби за успешно и ефикасно имплементирање на Законот за домување, овде сме за да Ви одговориме на сите Ваши прашања во врска со домувањето.

Доколку иматe прашање кликнете тука. Истото ќе ви биде одговорено во најкус можен рок на нашата веб страна или лично на вашата мејл адреса.

Адреса :  Руѓер Бошковиќ, бб - 1000 Скопје
Телефон :  02 30 70 746
E-mail :  Кликнете овде за да ни пишете
Ракип Малоски - Доктор по Економски науки

Илија Китаноски - Дипломиран Економист


Љубинка Корабоска - Магистар по Туризам


Катерина Димеска - Дипломиран Инженер


Башким Алили - Магистар по технички Науки од Областта на Градежништвото